Τhemelio Software

Νέα αναβάθμιση: V.58_1.23

Τη Δευτέρα 20.3.2023 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί, μέσω Zoom, webinar σχετικά με την νέα αναβάθμιση των προγραμμάτων 
Profil UP, Profil GOLD, Profilgold Plus.

 
Καταχώρησε τα στοιχεία για τη συμμετοχή σου και μην ξεχάσεις να καταγράψεις απορίες, προτάσεις ή ό,τι άλλο επιθυμείς.